Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Zepter International Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Zepter) informuje, iż jako dystrybutor sprzętu elektrycznego i elektronicznego zobowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego w zależności od sposobu dokonania zakupu dystrybuowanego przez Zepter sprzętu elektrycznego lub elektronicznego:
(i)     sprzedaż stacjonarna – w punkcie sprzedaży stacjonarnej, o ile zużyty sprzęt jest kompletny i tego samego rodzaju oraz pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany,
(ii)    sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa – w miejscu dostawy, o ile zużyty sprzęt jest kompletny i tego samego rodzaju oraz pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony,
(iii)    sprzedaż na odległość – w miejscu dostawy, o ile zużyty sprzęt jest kompletny i tego samego rodzaju oraz pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.


Jednocześnie Zepter informuje, iż w przypadku dokonywania zakupu sprzętu elektrycznego lub elektronicznego poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, chęć oddania zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego spełniającego warunki, o których mowa powyżej, winna Pani/ winien Pan zgłosić: (i) w przypadku zakupu poza lokalem przedsiębiorstwa – w umowie sprzedaży, odpowiadając „TAK” na pytanie: „Czy chcesz oddać zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny tego samego rodzaju i pełniący te same funkcje co sprzęt zakupiony w ramach niniejszej umowy?”, (ii) w przypadku zakupu na odległość – w trakcie składania zamówienia w sklepie internetowym Zepter, wybierając opcję „TAK” w odpowiedzi na pytanie: „Czy chce Pani/Pan oddać zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny tego samego rodzaju i pełniący te same funkcje co sprzęt zakupiony w ramach niniejszej Umowy sprzedaży?”. W przypadku zaznaczenia ww. opcji, zużyty sprzęt zostanie odebrany od Pani/Pana przez przedstawiciela firmy kurierskiej dostarczającego zamówiony towar, pod warunkiem przygotowania go do odbioru w formie paczki.
Wybranie opcji „NIE” w odpowiedzi na ww. pytania będzie skutkowało brakiem możliwości odebrania od Pani/Pana zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego podczas dostawy zakupionego towaru.