OFICJALNY SKLEP ZEPTER INTERNATIONAL POLAND

(22) 230 99 40

 
[V2_TopNavigation_Row2 - submenu]
Banner

XVIII Międzynarodowy Konkurs ARTZEPT 2021-2022 „Światło i Optymizm”

XVIII Międzynarodowy Konkurs ARTZEPT 2021-2022 „Światło i Optymizm”
Artzept_poster_2021_A4_PL_13-01-2022-1.png

 

Wymagania dotyczące prac konkursowych

1) Wszystkie nadesłane prace muszą odpowiadać tematyce konkursu.

2) Prace muszą być wykonane w 3D, mogą być przedstawione w formie rysunków, rysunków, modeli graficznych itp., wraz z odpowiednim opisem tekstowym (kształt, struktura, wymiary, materiały, wykończenie, wykończenie i powłoka). Obowiązkową częścią prezentowanego materiału jest wizualne rozwiązanie frontu/zewnętrznej strony obiektu sztuki. Wszystkie materiały wizualne i tekstowe powinny być prezentowane tylko w formacie PDF, w wysokiej rozdzielczości, odpowiednie do druku wysokiej jakości, na przykład katalogi, broszury itp.

3) Prace przyjmowane są do  15 czerwca 2022 r. uczestnicy muszą przesłać swoją pracę za pośrednictwem usługi https://wetransfer.com i wysłać  link  na następujące dwa adresy e-mail:  gordana.biba.markovic@gmail.com i pressoffice@zepteritaly.com. 

4) Prace nadesłane po terminie  określonym w ust. 3) nie wezmą udziału w konkursie.

5) Zgłoszenie udziału w konkursie powinno zawierać:

a) Szczegółowy formularz na stronie internetowej konkursu Artzept pod adresem http://www.artzept.com/page/competition/submission.aspx

b) Krótkie podsumowanie nadesłanej pracy (nie więcej niż 300 słów zapisanych w pliku Word), a także przejrzyste wizualizacje, obrazy, ilustracje (w wysokiej rozdzielczości, nadające się do druku) i inne środki, takie jak animacja, które szczegółowo opisują projekt. 

6) Prawo do aplikowania i uczestnictwa:

a) O udział w konkursie może ubiegać się każda osoba fizyczna. Jeśli kilka osób złoży wspólny wniosek, działają jako jeden zespół i mają prawo tylko do jednej nagrody.

b) Liczba prac nadesłanych przez jednego uczestnika nie jest ograniczona, ale każda praca musi być zakończona osobnym zgłoszeniem uczestnictwa.

7) Prawa autorskie:

a) Wszystkie zgłoszenia muszą być oryginalne. Jeżeli w trakcie trwania konkursu lub po jego zakończeniu zostanie ustalone, że uczestnik konkursu - artysta, który stworzył dzieło - nie jest wyłącznym właścicielem lub jednym z właścicieli praw autorskich i majątkowych, osoba taka ponosi pełną odpowiedzialność materialną i inną wobec osoby lub osób dochodzących takich praw. W przypadku gdy osoba ta otrzyma nagrodę w konkursie, uczestnik zobowiązany jest zwrócić nagrodę organizatorowi nie później niż 15 dni po ustaleniu, że prawa autorskie i majątkowe są dochodzone przez osobę trzecią.

b) Wybrane prace nie mogą zostać wycofane z konkursu, a uczestnicy nie mogą wycofać swoich prac przed terminem zakończenia konkursu.

c) Wszystkie prace projektowe mogą być wykorzystywane do wystaw, katalogów lub innych celów marketingowych i promocyjnych, jakie organizator konkursu uzna za stosowne, bez dodatkowej zgody lub obecności artysty, lub jakiejkolwiek rekompensaty dla artysty w dowolnym miejscu i przez nieograniczony czas, z poszanowaniem praw autorskich artysty.

d) Wszyscy artyści muszą być przedstawieni w katalogu z projektami ich dzieł, ich nazwiskami i innymi danymi zawodowymi i / lub osobowymi zgodnie z danymi zawartymi we wnioskach artystów. Każdy artysta ma prawo do otrzymania jednego bezpłatnego katalogu.

e) Zwycięzcy zostaną ogłoszeni na stronie internetowej ARTZEPT www.artzept.com

f) Podpisując zgłoszenie do udziału w konkursie ARTZEPT 2021 Zepter International Design Award, artyści zobowiązują się do przestrzegania wszystkich powyższych warunków udziału w konkursie.

g) Udział w konkursie jest bezpłatny.
 

Dołącz teraz 


Opublikowano: 13.01.2022 14:55:35 przez Zepter International | |
Z Życia Firmy
Udostępnij:

Pliki cookie

Witryna internetowa korzysta z plików cookie, których zadaniem jest sprawić, aby użytkownik mógł korzystać z Internetu w sposób możliwie przyjazny, efektywny i bezpieczny, na przykład poprzez przyspieszenie nawigacji na witrynach internetowych oraz pomiar częstotliwości przeglądania stron i całościowej efektywności nawigacji. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane na dysku komputera, aby pozwolić użytkownikowi na optymalne wykorzystanie wszystkich funkcji naszego sklepu internetowego. Wyraźnie zaznaczamy, że niektóre pliki cookie są przenoszone z naszego serwera na komputer użytkownika — tzw. "sesyjne pliki cookie". Te pliki cookie są automatycznie usuwane z dysku twardego wraz z końcem sesji przeglądarki polityka prywatności.

Zepter logotype Produkt został dodany do koszyka! Bags Przejdź do koszyka