OFICJALNY SKLEP ZEPTER INTERNATIONAL POLAND

(22) 230 99 40

 
[V2_TopNavigation_Row2 - submenu]
Banner

XVIII Międzynarodowy Konkurs ARTZEPT 2021-2022 „Światło i Optymizm”

XVIII Międzynarodowy Konkurs ARTZEPT 2021-2022 „Światło i Optymizm”
Artzept_poster_2021_A4_PL_13-01-2022-1.png

 

Wymagania dotyczące prac konkursowych

1) Wszystkie nadesłane prace muszą odpowiadać tematyce konkursu.

2) Prace muszą być wykonane w 3D, mogą być przedstawione w formie rysunków, rysunków, modeli graficznych itp., wraz z odpowiednim opisem tekstowym (kształt, struktura, wymiary, materiały, wykończenie, wykończenie i powłoka). Obowiązkową częścią prezentowanego materiału jest wizualne rozwiązanie frontu/zewnętrznej strony obiektu sztuki. Wszystkie materiały wizualne i tekstowe powinny być prezentowane tylko w formacie PDF, w wysokiej rozdzielczości, odpowiednie do druku wysokiej jakości, na przykład katalogi, broszury itp.

3) Prace przyjmowane są do  15 czerwca 2022 r. uczestnicy muszą przesłać swoją pracę za pośrednictwem usługi https://wetransfer.com i wysłać  link  na następujące dwa adresy e-mail:  gordana.biba.markovic@gmail.com i pressoffice@zepteritaly.com. 

4) Prace nadesłane po terminie  określonym w ust. 3) nie wezmą udziału w konkursie.

5) Zgłoszenie udziału w konkursie powinno zawierać:

a) Szczegółowy formularz na stronie internetowej konkursu Artzept pod adresem http://www.artzept.com/page/competition/submission.aspx

b) Krótkie podsumowanie nadesłanej pracy (nie więcej niż 300 słów zapisanych w pliku Word), a także przejrzyste wizualizacje, obrazy, ilustracje (w wysokiej rozdzielczości, nadające się do druku) i inne środki, takie jak animacja, które szczegółowo opisują projekt. 

6) Prawo do aplikowania i uczestnictwa:

a) O udział w konkursie może ubiegać się każda osoba fizyczna. Jeśli kilka osób złoży wspólny wniosek, działają jako jeden zespół i mają prawo tylko do jednej nagrody.

b) Liczba prac nadesłanych przez jednego uczestnika nie jest ograniczona, ale każda praca musi być zakończona osobnym zgłoszeniem uczestnictwa.

7) Prawa autorskie:

a) Wszystkie zgłoszenia muszą być oryginalne. Jeżeli w trakcie trwania konkursu lub po jego zakończeniu zostanie ustalone, że uczestnik konkursu - artysta, który stworzył dzieło - nie jest wyłącznym właścicielem lub jednym z właścicieli praw autorskich i majątkowych, osoba taka ponosi pełną odpowiedzialność materialną i inną wobec osoby lub osób dochodzących takich praw. W przypadku gdy osoba ta otrzyma nagrodę w konkursie, uczestnik zobowiązany jest zwrócić nagrodę organizatorowi nie później niż 15 dni po ustaleniu, że prawa autorskie i majątkowe są dochodzone przez osobę trzecią.

b) Wybrane prace nie mogą zostać wycofane z konkursu, a uczestnicy nie mogą wycofać swoich prac przed terminem zakończenia konkursu.

c) Wszystkie prace projektowe mogą być wykorzystywane do wystaw, katalogów lub innych celów marketingowych i promocyjnych, jakie organizator konkursu uzna za stosowne, bez dodatkowej zgody lub obecności artysty, lub jakiejkolwiek rekompensaty dla artysty w dowolnym miejscu i przez nieograniczony czas, z poszanowaniem praw autorskich artysty.

d) Wszyscy artyści muszą być przedstawieni w katalogu z projektami ich dzieł, ich nazwiskami i innymi danymi zawodowymi i / lub osobowymi zgodnie z danymi zawartymi we wnioskach artystów. Każdy artysta ma prawo do otrzymania jednego bezpłatnego katalogu.

e) Zwycięzcy zostaną ogłoszeni na stronie internetowej ARTZEPT www.artzept.com

f) Podpisując zgłoszenie do udziału w konkursie ARTZEPT 2021 Zepter International Design Award, artyści zobowiązują się do przestrzegania wszystkich powyższych warunków udziału w konkursie.

g) Udział w konkursie jest bezpłatny.
 

Dołącz teraz 


Opublikowano: 13.01.2022 14:55:35 przez Zepter International | |
Z Życia Firmy
Udostępnij:
s
Zepter logotype Produkt został dodany do koszyka! Bags Przejdź do koszyka