PODEJŚCIE NAUKOWE

ŚWIATŁOTERAPIA BIOPTRON®:

ELEMENTY:

1. Układ optyczny Brewstera  
2. Filtry BIOPTRON®

CECHY ŚWIATŁA:

1. Polichromatyczne
2. Niespójne
3. Niskoenergetyczne
4. Pionowo liniowo spolaryzowane i hiperspolaryzowane

UKŁAD OPTYCZNY BREWSTERA

W urządzeniach BIOPTRON® umieszczony jest wielowarstwowy układ optyczny, który umożliwia polaryzację światła. Emitowane przez żarówkę halogenową rozproszone światło pada na jego lustrzaną powierzchnię pod specjalnym kątem, zwanym kątem Brewstera. Po odbiciu staje się światłem pionowo liniowo spolaryzowanym — jego fale rozchodzą się w pionowych, równoległych płaszczyznach. 

POLICHROMATYCZNOŚĆ:

Urządzenia BIOPTRON® emitują światło o spektrum długości fal światła widzialnego oraz częściowo podczerwonego, bez szkodliwego promieniowania UV (BIOPTRON® MedAll i  BIOPTRON® Pro 1: od 350 do 3400 nm, a BIOPTRON® 2: 480-3400 nm). 
Światło to penetruje tkanki i aktywuje rozmaite procesy biologiczne w komórkach.

FILTRY BIOPTRON® 

Większość urządzeń BIOPTRON® jest wyposażona w filtr fulerenowy, który dodatkowo przekształca emitowane promieniowanie w światło hiperspolaryzowane, jeszcze głębiej penetrujące tkanki.  

Urządzenia BIOPTRON® możemy również wyposażyć w specjalne barwne filtry do koloroterapii. Umieszczając filtr w wybranym kolorze, wzmacniamy działanie określonego zakresu długości fal. Dzięki temu uzyskujemy konkretny efekt terapeutyczny —  np. przeciwzapalny lub rozgrzewający. 

NISKA ENERGIA

BIOPTRON® dostarcza stały strumień światła o stałej intensywności (zwanej również gęstością mocy) o średniej wartości 2,4 J/cm2 na minutę.

Taka niskoenergetyczna dawka promieniowania łagodnie, a zarazem skutecznie stymuluje naturalne procesy naprawcze i regenerację komórek. Pozwala też na precyzyjne dawkowanie światła.

NIESPÓJNOŚĆ

Fale światła BIOPTRON® są niespójne, czyli nie są zsynchronizowane ze sobą w czasie lub przestrzeni. W związku z tym światło to ma małą intensywność. W przeciwieństwie do światła spójnego (np. laserowego) jest nieinwazyjne i nie uszkadza tkanek.

ŚWIATŁO PIONOWO LINIOWO SPOLARYZOWANE
i HIPERSPOLARYZOWANE

Rozproszone światło po odbiciu w układzie optycznym Brewstera światło BIOPTRON® staje się światłem pionowo liniowo spolaryzowanym (VLPL). Takie światło oddziałuje na strukturę i organizację procesów biologicznych. 

W urządzeniach BIOPTRON® wykorzystujemy ponadto specjalny filtr fulerenowy z cząsteczkami fulerenu C60, który zmienia światło VLPL w światło hiperspolaryzowane (Quantum Hyperlight). Jak to się dzieje? Przechodząc przez filtr, promieniowanie wchodzi w interakcję z cząsteczkami C60 obracającymi się z prędkością 18 miliardów razy na sekundę. Intensywnie wibrując i obracając się, fotony przyjmują formę charakterystycznych pierścieni, toroidów. Fotony zmieniają wówczas swoją orientację i układają się w idealnie uporządkowaną strukturę energetyczną, która jest kompatybilna z naszymi strukturami biologicznymi. Za pośrednictwem białka zwanego klatryną komunikuje się z komórkami i przekazuje idealną harmonię oraz stan energetyczny cząsteczek C60

Światło hiperspolaryzowane nie tylko stymuluje procesy komórkowe, ma również zdolność przywracania zaburzonej równowagi zaburzonym strukturom - wprowadza je w stan naturalnej równowagi, czyli homeostazy.  Przyspiesza w ten sposób naturalne procesy lecznicze.

NAGRODA NOBLA W DZIEDZINIE MEDYCYNY — ŚWIATŁOTERAPIA

Duński lekarz Niels Ryberg Finsen (na zdjęciu) stworzył nowoczesną terapię światłem około 100 lat temu. Za swoje osiągnięcia został w 1903 r. uhonorowany Nagrodą Nobla w dziedzinie medycyny. Finsen stworzył pierwsze urządzenie generujące sztuczne światło UV, które okazało się skuteczne w leczeniu gruźlicy skóry. 

Dało to początek rozwoju światłoterapii. Zaczęto produkować rozmaite lampy terapeutyczne. Najpierw wykorzystywano głównie światło ultrafioletowe i podczerwień. Później, kiedy wynaleziono antybiotyki i zdano sobie sprawę z negatywnych skutków działania promieni UV, zaczęto odchodzić od terapii światłem słonecznym. 

Szwajcarska firma BIOPTRON AG powstała w 1988 r., w swoich urządzeniach wykorzystuje światło o różnych długościach fal z wyłączeniem promieniowania UV.  

NAGRODA NOBLA W DZIEDZINIE CHEMII FULEREN

Alotropia to zjawisko występowania tego samego pierwiastka chemicznego w różnych postaciach o odmiennych właściwościach. C60 to alotropowa postać węgla (inne przykłady to grafit i diament), należy do rodziny fulerenów (cząsteczki C60, C70, C76, C82 i C84). Jego cząsteczka złożona jest z 60 atomów węgla ułożonych w misterny, geometryczny kształt przypominający piłkę futbolową. Wewnątrz jest pusta. Ma zbliżoną budowę do naszych biomolekuł.

Odkrycie fulerenów zostało uhonorowane w 1996 roku nagrodą Nobla w dziedzinie chemii. Otrzymali ją Harold Kroto z Uniwersytetu Sussex w Brighton (Wielka Brytania) oraz zespół R.E. Smalley i R.F. Curl Jr. z Uniwersytetu Rice'a w Houston w Teksasie.

Fulereny w naturze występują niezwykle rzadko i w śladowych ilościach. Najprawdopodobniej pochodzą z kosmosu z gwiazd typu czerwony olbrzym. Synteza fulerenów jest bardzo kosztowna - uzyskanie 1 grama kosztuje ok. 900 dolarów. Ich niezwykłe właściwości wciąż są badane. Wszystko wskazuje na to, że mogą zrewolucjonizować medycynę i nanotechnologię.

W roku 2017 firma Bioptron AG wykorzystała fuleren C60 do stworzenia technologii Bioptron Hyperlight Optics® pozwalającej przekształcić światło spolaryzowane w hiperspolaryzowane. To kolejny przełomowy krok w rozwoju terapii światłem.CERTYFIKATY

Firmowe laboratoria BIOPTRON AG są stale zaangażowane w testowanie i optymalizowanie urządzeń BIOPTRON® w oparciu o wyniki najnowszych badań naukowych prowadzonych przez niezależne instytucje. 

Jednocześnie urządzenia BIOPTRON®certyfikowane przez niezależne instytuty badawcze. 

Nasze procesy biznesowe, włączając w to badania i rozwój, ocenę dostawców, dostawy komponentów na potrzeby produkcji, regularne inspekcje i same produkty spełniają wymogi określonych regulacji, zgodnie z Dyrektywą Wspólnot Europejskich dotyczącą wyrobów medycznych 93/42/EEC, jak i określonych krajowych regulacji, obowiązujących na rynkach lokalnych.