OFICJALNY SKLEP ZEPTER INTERNATIONAL POLAND

(22) 230 99 40

 
[V2_TopNavigation_Row2 - submenu]
Banner

Okulary fulerenowe Hyperlight Eyewear- Najnowsze obserwacje

Okulary fulerenowe Hyperlight Eyewear- Najnowsze obserwacje
Przedstawiamy artykuł, opisujący działanie okularów Hyperlight Eyewear (z soczewkami zawierającymi cząsteczki fulerenu) na aktywność mózgu człowieka i ich wpływu na jego codzienną aktywność i reakcje organizmu.

W pierwszym badaniu, aktywność elektryczna ludzkiego mózgu (EEG) była mierzona pod wpływem okularów Hyperlight i okularów placebo. Użytkownicy poddani oddziaływaniu światła zmodyfikowanego przez okulary Hyperlight Eyewear, wyjawili bardziej refleksyjną postawę wobec emocjonalnych doświadczeń związanych z różnymi wydarzeniami w przeszłości (np. wspomnień), prowadzącą do rozluźnienia i zmniejszenia nadmiernej agresji oraz stworzenia warunków sprzyjających pozytywnemu spojrzeniu w przyszłość. Może to pomóc wrażliwym osobom poradzić sobie z przeszłością i ewentualnymi przykrymi wspomnieniami, doświadczeniami, wkroczyć w przyszłość bez stresu i niepokoju.

THE-0102BU-front-reflex.jpg


II: Korelacja czasowa wyboru i prostych reakcji sensoryczno-motorycznych. Reakcje, które determinują rekompensatę dla kierowcy wynikającą z oślepienia

Soczewki, które zawierają warstwę cząsteczek fulerenu C60 generują unikalne, potężne i korzystne światło Quantum Hyperlight o doskonałej dynamice na poziomie energii i informacji kwantowej. W interakcji z cząsteczką C60 fotony z dowolnego źródła światła przyjmują układ torusów kwantowych zgodnie z zasadą Złotego Podziału (golden ratio). Quantum Hyperlight – kwantowe hyper światło – wchodzi w interakcję bezpośrednio z biocząsteczkami i przekazuje zarówno optymalną energię jak i odpowiednie informacje na
poziomie komórkowym.

Odkrycia dokonane w trakcie pierwszego badania skłoniły Prof. Gulyara i jego zespół do kontynuacji badań nad działaniem okularów Hyperlight Eyewear i ich wpływu na proces decyzyjny. Zespół zarejestrował aktywność mózgu uczestników badania podczas wykonywania przez nich następujących zadań:

- Jak szybko osoba badana nacisnęła przycisk, gdy obraz pojawiał się na ekranie (w celu zbadania czasu reakcji na bodziec)?
- Jak szybko osoba badana nacisnęła właściwy obraz (trójkąt lub kwadrat), który pojawiał się na ekranie komputera (w celu określenia czasu potrzebnego do rozpoznania i dokonania właściwego wyboru)?

Badanie to wykazało, że w obu zadaniach czas reakcji u osób w konwencjonalnych (standardowych) okularach i osób w okularach Hyperlight Eyewear jest taki sam. Jednak stosunek czasu reakcji do czasu rozpoznania sygnału jest znacznie zredukowany u badanych noszących okulary Hyperlight Eyewear. Wniosek ten jest bardzo ważny, ponieważ osoby posługujące się tradycyjnymi okularami mogą reagować na bodziec, chociaż nie wszystkie informacje zostały jeszcze prawidłowo zidentyfikowane w momencie podejmowania decyzji. W takim przypadku osoba może zareagować, podejmując nieświadomą i nieprzemyślaną decyzję, która może dodatkowo spowodować nieadekwatne zachowanie w trudnych sytuacjach na drodze.


Bez tytułu.png


Natomiast u osób wyposażonych w okulary Hyperlight Eyewear różnica pomiędzy tymi dwiema reakcjami jest drastycznie zredukowana, co oznacza, że w tej samej sytuacji mają dokładniejsze wyobrażenie i rozpoznanie bodźca, a podjęta decyzja może być dokładniejsza i bardziej optymalna w danej sytuacji. W odniesieniu do zmian w aktywności mózgu pomiędzy badanymi z dwóch różnych grup, autorzy opisali zmiany różnych sygnałów w kilku regionach mózgu. Osoby uczestniczące w badaniu, które patrzyły przez okulary Hyperlight Eyewear wykazały mniejszy poziom stresu podczas identyfikacji bodźców, co może pomóc w podejmowaniu decyzji. Są w stanie wybrać istotne informacje, blokując inne obszary mózgu, dla wysokiej jakości procesu przetwarzania tych informacji.

Konsekwencją tych zmian był wzrost szybkości przetwarzania centralnego informacji, zahamowanie przepływu nieistotnych informacji oraz optymalizacja procesów decyzyjnych.

Podsumowując, osoby w okularach Hyperlight Eyewear są w stanie przejść od przetwarzania obrazu do procesu decyzyjnego, w rezultacie podejmując decyzję efektywną i lepszej jakości. Dzięki okularom Hyperlight mózg jest w bardziej kontemplacyjnym i wolnym od stresu stanie, co generalnie przyczynia się do podejmowania lepszych decyzji. Ponadto, osoby noszące okulary Hyperlight są w stanie lepiej rozpoznawać i reagować na nieoczekiwane wydarzenia, podejmować lepsze decyzje, w oparciu o wyselekcjonowanie odpowiednich informacji z ogólnego kontekstu sytuacji.2019-04-11-10-27-41-(B-Radius1-Smoothing1).jpg


Materiały pomocnicze dostępne na żądanie:
Gulyar SA, Filimonova NB, Makarchuk MY Kryvdiuk NY (2019) Ocular Influence of 1. Nano-Modified Fulleren Light: 1. Activity of Default Networks of the Human Brain. Journal of US-China Medical Sciences. 16.
2. Gulyar SA, Filimonova NB, Makarchuk MY, Kryvdiuk NY (2019) Ocular Influence of Nano-Modified Fullerene Light, 2: Time Correlation of the Choice and Simple Sensorimotor Reactions That Determine Blinding Compensation of the Driver Journal of US-China Medical Sciences. 16.

Opublikowano: 03.10.2019 09:00:24 przez Zepter International | |
Żyj Zdrowo, Żyj Dłużej
Udostępnij:

Pliki cookie

Witryna internetowa korzysta z plików cookie, których zadaniem jest sprawić, aby użytkownik mógł korzystać z Internetu w sposób możliwie przyjazny, efektywny i bezpieczny, na przykład poprzez przyspieszenie nawigacji na witrynach internetowych oraz pomiar częstotliwości przeglądania stron i całościowej efektywności nawigacji. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane na dysku komputera, aby pozwolić użytkownikowi na optymalne wykorzystanie wszystkich funkcji naszego sklepu internetowego. Wyraźnie zaznaczamy, że niektóre pliki cookie są przenoszone z naszego serwera na komputer użytkownika — tzw. "sesyjne pliki cookie". Te pliki cookie są automatycznie usuwane z dysku twardego wraz z końcem sesji przeglądarki polityka prywatności.

Zepter logotype Produkt został dodany do koszyka! Bags Przejdź do koszyka